CLOCK

LỊCH VIỆT

TÀI NGUYÊN

TIN MỚI VỀ GIÁO DỤC

ẢNH NGẪU NHIÊN

PHAT_THANH_MANG_NON_THANG_3.mp3 PHAT_THANH_MANG_NON__Thang_2.mp3 PTMN_THANG_1.mp3 PHAT_THANH_MANG_NON_THANG_12.mp3 PHAT_THANH_MANG_NON_THANG_11.mp3 PT_MANG_NON_THANG_10MP3.mp3 PT_MANG_NON_THANG_9.mp3 IMG_0804.jpg IMG_0814.jpg IMG_0812.jpg IMG_0807.jpg IMG_08061.jpg IMG_06791.jpg IMG_0435.jpg IMG_04303.jpg IMG_0541.jpg IMG_05401.jpg IMG_0539.jpg Picture_1331.jpg Picture_157.jpg

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Phan Anh Tuấn)

SẮP XẾP DỮ LIỆU

THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

0 khách và 0 thành viên

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH SÁCH CB, GV, NV NĂM HỌC 2018 - 2019

  TT Họ và tên Ngày sinh Nữ TĐĐT Chức vụ Điện thoại Email Ngày vào đảng Vào ngành * Phan Anh Tuấn 15/5/1975 ĐHSP H.Trưởng 0904059607 0917059607 03/01/2003 9/1994 * Phạm Chí Công 18/9/1986 ĐHSP P. Hiệu trưởng 0974741924 0918373321 chicong8@gmail.com 04/6/2010...

  DANH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

  TT Họ và tên Ngày sinh Nữ TĐĐT Chức vụ Điện thoại Email Ngày vào đảng Vào ngành * Phan Anh Tuấn 15/5/1975 ĐHSP H.Trưởng 0904059607 0917059607 03/01/2003 9/1994 * Phạm Chí Công 18/9/1986 ĐHSP P. Hiệu trưởng 0974741924 0918373321 chicong8@gmail.com 04/6/2010...

  DANH SÁCH CÁN BỘ,GIÁO VIÊN,NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

  12112004 TT ẢNH THÔNG TIN 1. Họ và tên: PHAN ANH TUẤN Ngày sinh: 15/05/1975 Trình độ đào tạo: Đại học Sư...

  BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2017 - 2018

  12111972 TT ẢNH THÔNG TIN 1. Họ và tên: PHAN ANH TUẤN Ngày sinh: 15/05/1975 Trình độ đào tạo: Đại học Sư...

  Giám hiệu năm học 2016 - 2017.

  TT Họ và tên Chức vụ TĐ Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ E-mail Di động Di động 1 Phan Anh Tuấn Hiệu trưởng Đại học Hiệu trưởng 0904059607 0917059607 2 Phạm Thị Minh Hương Phó hiệu trưởng Đại học Phó hiệu trưởng 0946308100 0912818167 ...

  Giám hiệu năm học 2014 - 2015.

  TT Họ và tên Ngày sinh Nữ TĐĐT Chức vụ Dạy lớp Điện thoại Email Vào ngành 1 Phan Anh Tuấn 15/5/1975 ĐHSP Hiệu trưởng 0904059607 0917059607 9/1994 2 Phạm Thị Minh Hương 20/10/1981 X ĐHSP Phó hiệu trưởng 0946308100 9/2002...

  Giám hiệu năm hoc 2013 - 2014

  TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Trình độ đào tạo Chức vụ Điện thoại Vào ngành 1 Phan Anh Tuấn 15/5/1975 ĐHSP H.Trưởng 0904059607 0917059607 9/1994 2 Phạm Thị Minh Hương 20/10/1981 X ĐHSP Phó H.T 0946308100 9/2002 ...

  Ban giám hiệu năm hoc 2012 - 2013

  TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Trình độ đào tạo Chức vụ Điện thoại Vào ngành 1 Phan Anh Tuấn 15/5/1975 ĐHSP H.Trưởng 0904059607 9/1994 2 Phạm Thị Minh Hương 20/10/1981 X ĐHSP Phó H.T 0946308100 9/2002 ...

  Ban giám hiệu năm học 2011 - 2012

  Chức vụ Họ và tên Ngày sinh Chổ ở hiện nay Trình độ chuyên môn Năm vào ngành Ghi chú Trình độ đào tạo Chuyên môn Hiệu trưởng Phan Anh Tuấn 15/5/1975 Sơn Long ĐHSP Tiểu học 9/1994 Phó hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hương 20/10/1981 Sơn Giang ĐHSP Tiểu...

  VIDEO HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG

  EM HỌC KỸ NĂNG SỐNG